Przed gwarancyjnym zgłoszeniem uszkodzenia zapoznaj się z warunkami gwarancji.


Dokładnie sprawdź uszkodzony sprzęt. Upewnij się czy przyczyna nieprawidłowego działania nie tkwi w urządzeniach współpracujących lub oprogramowaniu.

Reklamowany sprzęt serwis Soft-PC sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny Soft-PC może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu. Jeżeli zestaw nie został złożony przez Soft-PC, klient musi uiścić opłatę wysokości 50,00 zł netto (61,50 zł brutto) za przetestowanie przesłanego komputera w celu odnalezienia przyczyny usterki.

Prosimy jak najdokładniej opisać rodzaj i typ uszkodzenia na załączonym formularzu [PDF]. W przypadku nie posiadania drukarki, niniejszy formularz można wypełnić na miejscu w serwisie Soft-PC.

UWAGA!

Produkty GIGABYTE:
Prosimy o każdorazowe dołączanie do reklamacji prawidłowo wypełnionego druku reklamacyjnego GIGABYTE.
Druk reklamacyjny w znacznym stopniu ułatwia prawidłową diagnozę uszkodzenia, informuje o przeprowadzonej naprawie, oraz może przyśpieszyć przeprowadzenie czynności serwisowych u producenta.


Procedura reklamacji dysków twardych:

  • dyski twarde firmy SEAGATE muszą posiadać wydruk testowy z programu Seatools
  • brak jakichkolwiek naklejek i opisów własnych na sprzęcie
  • folia antyelektrostatyczna


Nie zastosowanie się do powyższych wytycznych może wiązać się z utratą praw gwarancyjnych.


Uszkodzony sprzęt, wraz z opisem i kopią dokumentu zakupu dostarczyć do serwisu Soft-PC na adres:

Soft-PC Mikołajewski Tomasz
ul. 3 Maja 1/1
62-700 Turek
Tel. +48 668448388
E-mail: sklep@soft-pc.pl

Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzony sticker gwarancyjny i plomby.

W przypadku odbioru osobistego jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru towaru jest podpisany oryginał przyjęcia reklamacji na serwis, tzw. rewers. W przypadku braku podpisu dokument jest nieważny. Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej).