Gwarancja producenta jest to typ usług realizowanych w zewnętrznym serwisie.

Do sprzętu dostarczanego na zasadach gwarancji producenta dołączana jest karta gwarancyjna producenta a nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej.

W takim przypadku nie powinni być angażowani pracownicy firmy Soft-PC w procedurę reklamacyjną.

Firma Soft-PC nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta, stąd też nie zajmuje się pośrednictwem przy naprawie sprzętu, który winien być serwisowany w tejże sieci.

Jeżeli do towaru dołączona jest gwarancja producenta, wówczas uprawnienia z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi tam warunkami i we wskazanej sieci serwisowej. Zestawienie lokalizacji placówek serwisowych danego producenta zwyczajowo zamieszczony jest w karcie gwarancyjnej lub dokumentacji produktu.